Gary Lam
林伟信
Gary Lam

英国买楼验收攻略 有件事做漏咗大大镬!罚款逐日计

买咗英国新楼,验收时究竟有乜嘢要注意,如果唔系亲自飞去英国,委托代理收楼,点样保障业主?另外,收楼之后有一样嘢香港业主成日做漏,搞到俾政府罚钱,好鬼肉赤,究竟系乜呢?