Firelookingfor
火燎森
Firelookingfor

日本物业篇(十二)新耐震标准

日本虽然多地震 ,但系只要系82年之后嘅楼,全部都系符合防震标准 。所以地震保险费其实系好低,通常都系千零蚊五年, 仲要包埋火险 。所有风险都反应系保费高低上面, 否则保险公司肯定蚀钱。 请睇片。