Eric Lau
刘振衡
Eric Lau

英国买楼签约你要知的10大事项

唔少人对英国买楼嘅签约程序都有疑问,究竟同香港有乜分别,本网专栏作者兼海外物业专家Eric Lau会同大家讲解10个买英国楼签约嘅注意事项,帮你做做功课